บริษัท เจ.1978 เมเนจเมนท์ จำกัด

J.1978 MANAGEMENT CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เจ.1978 เมเนจเมนท์ จำกัด (ID: 0105545033296) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/3/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1111/26 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545033296
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/3/2545 พ.ศ.
(22 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/3/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง