บริษัท อีสท์ เวสท์ บรอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

EAST WEST BRONZE CORPORATION CO.,LTD.

บริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ บรอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ID: 0105545021727) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/2/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 147/36 หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ กิจการหลักคือ การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545021727
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/2/2545 พ.ศ.
(22 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/2/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง