บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด

ROMKLAO PAPER CO.,LTD.

บริษัท บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด (ID: 0105545005993) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/1/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 301 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545005993
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/1/2545 พ.ศ.
(22 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/1/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง