บริษัท เทพฤทธิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

THEPPARIT INTERTRADE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เทพฤทธิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105545000240) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/1/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/37 ซอยบุบผาบุรี (นนทรี 5) ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545000240
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/1/2545 พ.ศ.
(22 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/1/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง