บริษัท ส.ว. ภูมิ จำกัด

S.W.BHUME CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544122384
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2544 พ.ศ. (22 ปี 5 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/12/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 42-44 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า