บริษัท ธนากร ธนภัทร อลูมิเนี่ยม จำกัด

THANAKORN THANAPAT ALUMINIUM CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ธนากร ธนภัทร อลูมิเนี่ยม จำกัด (ID: 0105544111153) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/11/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41/405 หมู่ที่ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544111153
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/11/2544 พ.ศ.
(22 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/11/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง