บริษัท เม็กกะพริ้นท์ จำกัด

MEGAPRINT CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เม็กกะพริ้นท์ จำกัด (ID: 0105544102090) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/10/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/49-53 หมู่ที่ 11 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544102090
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/10/2544 พ.ศ.
(22 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/10/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง