บริษัท กูร์ จำกัด

GU CO., LTD.

บริษัท บริษัท กูร์ จำกัด (ID: 0105544093635) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/9/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4 ซอยอินทมระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544093635
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/9/2544 พ.ศ.
(22 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
25/9/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง