บริษัท อัญญา อนิเมชั่น จำกัด

ANYA ANIMATION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อัญญา อนิเมชั่น จำกัด (ID: 0105544089093) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/9/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 38/199 ซอยศูนย์วิจัย 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 9,600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544089093
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/9/2544 พ.ศ.
(22 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/9/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
9,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง