บริษัท รอม.รีจีสเตอร์ ออฟ เมริท จำกัด

ROM.REGISTER OF MERIT CO., LTD.

บริษัท บริษัท รอม.รีจีสเตอร์ ออฟ เมริท จำกัด (ID: 0105544081360) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/8/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6/30 ซอยหมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช ถนนรามคำแหง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544081360
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/8/2544 พ.ศ.
(22 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/8/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง