บริษัท ดี ไอ เอ็ม จำกัด

D I M CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544080177
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/8/2544 พ.ศ. (22 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/8/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/29 ห้อง 308 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป