บริษัท แลนซ์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

LANSING (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544076773
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2544 พ.ศ. (22 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/8/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 73 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป