บริษัท พาวเวอร์ พาส 65 จำกัด

POWER PASS 65 COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พาวเวอร์ พาส 65 จำกัด (ID: 0105544064341) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/7/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 240/25 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544064341
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/7/2544 พ.ศ.
(23 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
10/7/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง