บริษัท ทีแอนด์ที อาร์ อัส จำกัด

T & T ARE US CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ทีแอนด์ที อาร์ อัส จำกัด (ID: 0105544057701) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/6/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 48/131,132 หมู่ที่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544057701
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/6/2544 พ.ศ.
(23 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/6/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง