บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด

LAD PRAO EDUCATION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544057001
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2544 พ.ศ. (22 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/6/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 72,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 401 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ