บริษัท ออร์แกนิค แนเชอร์ จำกัด

ORANIC NATURE CO., LTD.

บริษัท บริษัท ออร์แกนิค แนเชอร์ จำกัด (ID: 0105544054541) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/6/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8/66 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544054541
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/6/2544 พ.ศ.
(23 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/6/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง