บริษัท เอ็มจี.เคนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MG.KENNY INTERNATIONAL CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอ็มจี.เคนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105544043948) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/5/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 43 ห้อง 4331 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544043948
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/5/2544 พ.ศ.
(23 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง