บริษัท ซิมพลีเดอะเบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SIMPLY THE BEST INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544043549
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/5/2544 พ.ศ. (23 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 342 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม