บริษัท เทรนนิ่ง ยูนิเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

TRAINING UNIVERSE (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544041333
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2544 พ.ศ. (23 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 38/15 หมู่ที่ 13 ซอยโชคชัย 4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม