บริษัท ครีอาร์ท จำกัด

CREART CO., LTD.

บริษัท บริษัท ครีอาร์ท จำกัด (ID: 0105544040281) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/4/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 184/1 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544040281
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/4/2544 พ.ศ.
(23 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/4/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง