บริษัท ไทยวรินกิ๊ฟ การค้า จำกัด

THAI WARIN GIFT TRADING CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยวรินกิ๊ฟ การค้า จำกัด (ID: 0105544039436) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/4/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 35/10 ซอยประสานมิตร ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544039436
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/4/2544 พ.ศ.
(23 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
25/4/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง