บริษัท ไอ แอนด์ ที บิสซิเนท เซ็นเตอร์ จำกัด

I & T BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไอ แอนด์ ที บิสซิเนท เซ็นเตอร์ จำกัด (ID: 0105544038669) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/4/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 573/14 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544038669
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/4/2544 พ.ศ.
(23 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/4/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง