บริษัท รอยัล เอสพี แอนด์ เอ็น จำกัด

ROYAL SP & N CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544038286
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2544 พ.ศ. (23 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/4/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 ตรอกวัดม่วงแค (เจริญกรุง 34) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม