บริษัท บางนาพานิช 2001 จำกัด

BANG NA PHANICH 2001 CO., LTD.

บริษัท บริษัท บางนาพานิช 2001 จำกัด (ID: 0105544028582) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/3/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 21/16 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544028582
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/3/2544 พ.ศ.
(23 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/3/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง