บริษัท ภัทราฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด

PATRA HOSPITALITY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544021898
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2544 พ.ศ. (23 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/3/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,580,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 54 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จ.สระบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว