บริษัท เอเชียคราฟท์ลิ้งค์ จำกัด

ASIA CRAFTLINK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544015995
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2544 พ.ศ. (23 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/2/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 143/658 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว