บริษัท เอเซียอาร์ตแอนติคส์ จำกัด

ASIA ART ANTIQUES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544000866
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2544 พ.ศ. (23 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
4/1/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ ห้อง 229 ชั้น 2 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว