บริษัท เอ็ม.เอ.ซี โปรดักส์ จำกัด

M.A.C. PRODUCTS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543080289
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2543 พ.ศ. (23 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/8/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า