บริษัท บิวตี้ไทย ดอทคอม จำกัด

BEAUTY THAI.COM CO., LTD.

บริษัท บริษัท บิวตี้ไทย ดอทคอม จำกัด (ID: 0105543066197) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/7/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8/16 ซอยศูนย์วิจัย แยก 26-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543066197
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/7/2543 พ.ศ.
(24 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
14/7/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง