บริษัท อโรม่าเวร่า จำกัด

AROMA VERA CO., LTD.

บริษัท บริษัท อโรม่าเวร่า จำกัด (ID: 0105543048849) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/5/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41,75 ซอยพัฒนาการ 64 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 112,696,500 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543048849
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/5/2543 พ.ศ.
(24 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/5/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
112,696,500 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง