บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด

PROFESSIONAL LAND AND FACTORY CO., LTD.

บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด (ID: 0105543048466) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/5/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 127/12 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กิจการหลักคือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543048466
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/5/2543 พ.ศ.
(24 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/5/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
7,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง