บริษัท ไทเกอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

TIGER DEVELOPMENT CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทเกอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ID: 0105543045483) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/5/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 354/3 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 518,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543045483
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/5/2543 พ.ศ.
(24 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/5/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
518,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง