บริษัท เอ็ม.พาร์ จำกัด

M.PAR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543043073
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2543 พ.ศ. (24 ปี 16 วัน ที่แล้ว)
3/5/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/328 ซอยชัยพฤกษ์ 53 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า