บริษัท แบคแพค เทรดดิ้ง จำกัด

BACKPAK TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543026829
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2543 พ.ศ. (24 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1213/188 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า