บริษัท ศิริชัยอุปกรณ์เครื่องหนัง (กรุงเทพ) จำกัด

BLESSING ARUARIUM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543025814
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2543 พ.ศ. (24 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
14/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 243 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า