บริษัท เจ.เอ.เอ็น. โฮลดิ้งส์ จำกัด

J.A.N.HOLDING CO., LTD.

บริษัท บริษัท เจ.เอ.เอ็น. โฮลดิ้งส์ จำกัด (ID: 0105543015738) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/2/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 919/1 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง 497-498 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543015738
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/2/2543 พ.ศ.
(24 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/2/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง