บริษัท เพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ จำกัด

PERFECT CLEAN &CARE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ จำกัด (ID: 0105543015452) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/2/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 153 ซอยรามคำแหง 34 (เกศรี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543015452
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/2/2543 พ.ศ.
(24 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/2/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง