บริษัท ทรี ที.เมคกิ้ง จำกัด

THREE T. MAKING CO., LTD.

บริษัท บริษัท ทรี ที.เมคกิ้ง จำกัด (ID: 0105543014928) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/2/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 50/653 ตรอกหมู่บ้านนอกเขต ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543014928
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/2/2543 พ.ศ.
(24 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/2/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง