บริษัท อัลเคม จำกัด

ALCRLEM CO., LTD.

บริษัท บริษัท อัลเคม จำกัด (ID: 0105543010311) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/1/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 39 ซอยสุขุมวิท (62) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543010311
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/1/2543 พ.ศ.
(24 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/1/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง