บริษัท โกลบอล อเมนิตี้ส์ จำกัด

PNP GUEST AMENITIES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543005791
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2543 พ.ศ. (24 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/1/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 24/75 หมู่ที่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค