บริษัท เวิลด์ คลาส เลเธอร์ โปรดักท์ จำกัด

WORLD CLASS LATER PRODUCT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543003331
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2543 พ.ศ. (24 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/1/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 68 ซอยโชติวัฒน์ ซอย 1 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า