บริษัท จักจิ๊ท ซันเดอร์ จำกัด

JAGJIT SUNDER CO., LTD.

บริษัท บริษัท จักจิ๊ท ซันเดอร์ จำกัด (ID: 0105542095592) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/12/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 25/1 ซอยพึ่งมี 52 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542095592
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/12/2542 พ.ศ.
(24 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
13/12/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง