บริษัท นำศิริสตาร์ จำกัด

NUMSIRI STAR CO., LTD.

บริษัท บริษัท นำศิริสตาร์ จำกัด (ID: 0105542093069) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/12/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 177 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542093069
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/12/2542 พ.ศ.
(24 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/12/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง