บริษัท นันสต๊อบ เซอร์วิส จำกัด

NON-STOP SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท นันสต๊อบ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105542089959) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/11/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 93/3 หมู่ที่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542089959
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/11/2542 พ.ศ.
(24 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/11/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง