บริษัท เดอะ สยามซิกเนเจอร์ จำกัด

THE SIAM SIGNATURE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เดอะ สยามซิกเนเจอร์ จำกัด (ID: 0105542087212) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/11/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 210/138 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเมืองทอง 2 ซอย 14 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542087212
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/11/2542 พ.ศ.
(24 ปี 8 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/11/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง