บริษัท อัล-ฮาราเมน แทรเวล แอนด์ เทรด จำกัด

AL-HARAMAIN TRAVEL & TRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542061353
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 6/11 ซอยสุขุมวิท 3/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค