บริษัท โมเดิร์นเทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

MODERN TRADE CO., LTD.

บริษัท บริษัท โมเดิร์นเทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105542058441) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/8/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3/364 ถนนสุขาภิบาล-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542058441
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/8/2542 พ.ศ.
(24 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง