บริษัท นำทองค้าไม้ (1999) จำกัด

NUM THONG WOOD TRADE (1999) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542052087
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/7/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 55/46 หมู่ที่ 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น