บริษัท ซี แอล พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

C L P INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ซี แอล พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105542051684) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/7/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1895/121 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542051684
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/7/2542 พ.ศ.
(25 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
19/7/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง