บริษัท ทีเอสเอสคิว จำกัด

TSSQ COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542048772
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2542 พ.ศ. (24 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/7/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 735/2 ห้อง บีจี-58/เอ ชั้นจี ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า